اخبار و مقالات

مارس 23, 2020

اندازه گیری و مدیریت ظرفیت بلا استفاده در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا

شرکت هایی که 24 ساعته در طول شبانه روز و به طور پیوسته فعالیت میکنند، ممکن است در تعیین ظرفیت بلااستفاده شان با مشکلاتی مواجه شوند. […]
مارس 23, 2020
نرم افزار رای فن

هزینه یابی بر مبنای فعالیت « ABC » چیست ؟

روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، سیستم طرح ریزی هزینه ها با تاکید بر فرایند مستمر بهسازی است . در این روش ، شناسایی فعالیت […]
مارس 23, 2020

یکپارچگی مدل ABC در سیستم ERP

لین سناریوی شاخص شما مدل ABC را در سازمان خود اجرا کرده اید و این مدل به گزارشهایی که در گذشته در سازمان شما ارائه میشده ، اعتبار […]
مارس 23, 2020
نرم افزار رای فن

تغییر و تحول در روشهای طراحی سیستم های دستی حسابداری مالی و صنعتی و نیاز روشهای جدید به راهکار ERP

طی 15 سال کار طراحی و استقرار سیستم های حسابداری مالی و صنعتی در کنار سالها کار اجرایی حسابداری و کارهای حسابرسی در شرکتها و سازمانهای […]