تکنولوژی و متدولوژی


تکنولوژی و متدولوژی تولید نرم افزار

طراحی مجموعه نرم‌افزارهای هزینه یابی رای فن در سال 1386 بر اساس دانش فنی و تجربه عملی تیم حسابداری صنعتی شرکت آغاز گردید. از آنجایی که هدف اصلی، تولید ابزاری برای عملیاتی نمودن طرح های نوین حسابداری صنعتی (متمرکز بر حسابداری صنعتی بر مبنای فعالیت ABC) بود و با توجه به نبودن تجربه و نمونه موفق داخلی، نیاز به بررسی و تحلیل دقیق مفاهیم مدرن حسابداری صنعتی بود.تیم تولید نرم افزار شرکت رای فن پیشگان در این راستا متدولوژی تولید خود را براساس نسخه شخصی شده (customized) از متدولوژی RUP مدون نمود. در این راستا بر زیر مجموعه‌ای از متدولوژی RUP تاکید شد که بیشترین استفاده برای تحلیل و پیاده سازی سیستم را دارد.تولید نرم افزار به طور کامل بر اساس مستندات تهیه شده تحلیل و طراحی انجام شد. پس از به ثمر رسیدن نسخه اولیه نرم افزار و افزایش مشتریان و به دنبال آن افزایش نیازهای جدید مشتریان که بر اساس سیاست مشتری مداری شرکت رای فن پیشگان باید در سریعترین زمان ممکن به آنها پاسخ داده می‌شد، نیاز به افزایش قدرت پاسخگویی تیم تولید احساس گردید. در این راستا متدولوژی تولید شرکت بر اساس روش های مدرن و چابک تولید نرم افزار مدون و عملیاتی گردید. در حال حاضر تیم تولید نرم افزار فرایند توسعه نرم افزار و پاسخگویی به نیازهای مشتریان را بر اساس روش اسکرام مدیریت می‌نماید.

 

به این صورت نیازهای جدید مشتریان و امکانات جدید طراحی شده توسط تیم حسابداری صنعتی شرکت رای فن پیشگان بر اساس اولویت آنها در نزدیکترین اسپرینت برنامه ریزی می‌شود و در مدت زمان معقولی در اختیار مشتریان شرکت قرار خواهد گرفت.تکنولوژی تولید و نیازمندیهای نرم افزار:

زبان برنامه نویسی:#C پایگاه داده: MS SQL Server سیستم عامل: Windows10