فرم درخواست نمایندگی اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز

  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ترجیحاً مرتبط با تجربه مفید
  • دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت تحصیلی/دائم (آقایان)
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سوء پیشینه (برای اشخاص حقیقی)
  • نداشتن ارتباط نمایندگی با دیگر شرکت های نرم افزاری دارای محصولات مشابه
  • دارا بودن امکانات مالی لازم جهت تأسیس دفتر نمایندگی ویژه