رای فن نسخه پروژه

رای فن نسخه جامع
تیر ۷, ۱۳۹۷
 

1-کاربرد رای فن پروژه :

ویژه شرکت های تولیدی که در قالب پروژه های اجرایی اقدام به ساخت سازه های سفارشی و یا اجرای پروژه های خدماتی (مانند پروژه های طراحی و تولید نرم افزارهای خاص) می کنند مناسب برای شرکت های خدماتی جهت براورد بهای تمام شدنی پروژه ها به ازای WBS پروژه جهت ارایه قیمت در مناقصه ها و محاسبه بهای تمام شده واقعی قراردادها و پروژهای خدماتی مانند تعمیرات شناورهای دریایی ، تجهیزات ریلی و تجهیزات پالایشگاهی .

2-روش هزینه یابی در رای فن پروژه:

روش هزینه یابی در این نرم افزار سفارش کار است و روش جذبی سربار در دو نسخه سنتی و با امکان اجرای روش ABC ارایه می شود.

3-قابلیت های رای فن نسخه پروژه

تعریف پروژه ها به صورت درختی
برآورد بهای تمام شده پروژه براساس BOM و WBS پروژه با استفاده از نرخ های واقعی و یا نرخ روز بازار یا نرخ های انتظاری (بودجه ای)
محاسبه سربار جذب نشده به ریز مراکز عملیاتی
محاسبه نرخ واقعی فعالیت ها در مراکز عملیاتی
گزارش بهای تمام شده اجزای پروژه به ریز فعالیت ها
مقایسه بهای تمام شده واقعی با بهای تمام شده انتظاری به ازای فعالیت های هر مرکز و هر بخش پروژه